Pogoda

    Poniżej odczyty z czujnika zamontowanego na terenie Hotelu, monitorują stale 4 parametry powietrza (PM2,5, PM10, temperaturę, wilgotność względną). Odczyty wykonywane są w trybie ciągłym (24/7) co 3 minuty. Wszystkie dane są rejestrowane, archiwizowane i na żywo przedstawiane na wykresach.

    This website uses COOKIES.

    By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

    OK, close