Cross Wapionka

  Cross Wapionka

  Nie możesz ruszać się po świąteczno-noworocznym obżarstwie? Nie udało Ci się dotrzymać noworocznego postanowienia "będę się ruszał?" 

  W odpowidzi na Wasze problemy, dajemy Wam cel :-) Wzięcie udziału w biegu po lasach, ścieżkach i szutrach Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego!

  Doświadczeni przez organizację I Górznieńskiego Maratonu MTB, który naszym skromnym zdaniem wypadł fantastycznie, organizujemy dla Was coś z innej beczki.

  Informacje o biegu znajdziecie na naszym profilu FB, stronie www.dworekwapionka.pl, a na maraton zapiszecie się tu:

  http://crosswapionka18.chiptiming.pl/

  Regulamin imprezy i wszystkie informacje znajdziecie poniżej.

  I. Cel imprezy

  • popularyzacja aktywnego wypoczynku poprzez biegi przełajowe,Nordic Walking.
  • promocja walorów krajobrazowych Nadleśnictwa Brodnica
  • promocja gminy Brzozie
  • wyłonienie zwycięzców biegu

  II. Organizatorzy

  • ChipTiming.pl

  III.Partnerzy

  Hotel*** Dworek Wapionka i Restauracja Karczma Młyn

  IV. Termin i miejsce zawodów

  Zawody zostaną rozegrane w następującym terminie :
  • Dworek Wapionka – 18 luty 2018r.

  Biuro zawodów działać będzie w godzinach 10.00-11.45. 
  Po tej godzinie zapisy są zamykane bez odwołania. 
  Prosimy o możliwie wcześniejsze przybycie w celu bezproblemowego pobrania pakietów startowych.
  Start biegu oraz marszu NW przewidziany jest na godz. 12.00

  V. Zgłoszenia

  Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.chiptiming.pl
  W dniu zawodów zgłoszenia są możliwe, będzie się to jednak wiązać z wyższą opłata startową w wysokości 40zł. Formularz zapisów zostanie wyłączony dnia 17 lutego 2018r. o godz. 12.00.

  VI. Uczestnictwo i opłaty startowe

  Prawo startu mają zawodnicy pełnoletni oraz niepełnoletni, którzy do dnia daty biegu ukończyli 16 lat. Uczestnicy zawodów podpisują oświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportów wytrzymałościowych i startu na własną odpowiedzialność. W przypadku zawodników niepełnoletnich oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny.
  Dla zawodników wszystkich kategorii zarejestrowanych poprzez formularz zapisów on line na stronie www.chiptiming.pl obowiązuje opłata startowa w wysokości 30 zł.
  Zawodnicy niezarejestrowani on line ,zgłaszający swój udział w dniu zawodów, uiszczają opłatę startową w wysokości 40 zł. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb w/w zawodów.

  VII. Kategorie wiekowe

  Bieg:

  • Mężczyźni OPEN

  • Junior 16 – 19 lat
  • Mężczyźn 20 – 39 lat
  • Mężczyźn 40 – 49 lat
  • Mężczyźni 50- 59lat
  • Mężczyźni 60+

  • Kobiety OPEN

  • Juniorki 16-19 lat
  • Kobiety 20 – 39 lat
  • Kobiety 40 -49lat
  • Kobiety 50+

  Nordic Walking:
  • Mężczyźni Open
  • Kobiety Open

  VIII. Sposób przeprowadzenia zawodów

  Bieg oraz marsz zostaną rozegrane w 100% na nawierzchniach naturalnych (szuter,piach,leśne ścieżki).
  Trasa zostanie oznakowana strzałkami. Trasa nie zostanie w żaden sposób zabezpieczona przed wjazdem pojazdów mechanicznych. Uczestnicy przez cały czas trwania zawodów muszą dopuszczać możliwość pojawienia się na niektórych fragmentach trasy pojazdów mechanicznych. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania ostrożności przez cały czas trwania rywalizacji. Obowiązuje elektroniczny pomiar czasu (chipy – zwracane po ukończonym biegu). Obowiązuje limit miejsc startowych- 200 zawodników.

  Dystans biegu: 10km (2x5km)
  Dystans marszu NW: 5km

  Program minutowy:

  10.00 - 10.45 wydawanie nr startowych oraz chipów,
  12.00 start do biegu oraz marszu NW
  ok. godz. 13.00 dekoracja, posiłek, ognisko, kąpiel lodowa (w przypadku sprzyjających warunków;)
  ok. 13.30 zakończenie imprezy.

  IX. Nagrody

  OPEN Kobiety/Mężczyźni msc. I-III puchary

  X.Świadczenia.

  Elektroniczny pomiar czasu, komunikat końcowy, oznakowana trasa, posiłek,medal dla każdego zawodnika/zawodniczki -warunkiem ukończenie biegu.

  XII. Postanowienia końcowe

  Każdy zawodnik ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. Organizator nie odpowiada za szkody i wypadki zaistniałe w trakcie trwania imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu imprezy ze względu na nieodpowiednie warunki pogodowe czy wypadki losowe niewynikające z przyczyn organizatora.
  Przyjęcie nr startowego oznacza kolejną już akceptację powyższego regulaminu (pierwszą był moment wniesienia opłaty startowej).
  Zawodnicy przyjmują do wiadomości że trasa zawodów prowadzi w całości drogami i ścieżkami o naturalnej nawierzchni. Uprasza się o niezaśmiecanie trasy biegu. Organizator nie zapewnia depozytu, szatni, natrysków itp.
  Wszelkie informacje dotyczące biegów publikowane będą na stroniewww.chiptiming.pl

  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu. Osobą odpowiedzialną za w/w imprezę jest: Arkadiusz Popławski tel. 697943996 , email:info@chiptiming.pl

  This website uses COOKIES.

  By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings.

  OK, close