Pogoda

    Poniżej odczyty z czujnika zamontowanego na terenie Hotelu, monitorują stale 4 parametry powietrza (PM2,5, PM10, temperaturę, wilgotność względną). Odczyty wykonywane są w trybie ciągłym (24/7) co 3 minuty. Wszystkie dane są rejestrowane, archiwizowane i na żywo przedstawiane na wykresach.

    Diese Website verwendet Cookies.

    Durch den Besuch akzeptieren Sie unsere Cookie-Politik, nach Ihren Browser-Einstellungen. Mehr in der Datenschutzerklärung.

    OK, schließen